Δικηγόρος Σπύρος Β. Παυλάτος 210 38 12 832/ 694 426 6342 .|info@pavlatoslaw.gr

Monthly Archives: July 2015

//July

Δικαίωση Συμβασιούχων – Εργαζομένων σε Προγράμματα STAGE στον Ο.Α.Ε.Δ. επί αγωγών.

By |July 13th, 2015|

[…]

Comments Off on Δικαίωση Συμβασιούχων – Εργαζομένων σε Προγράμματα STAGE στον Ο.Α.Ε.Δ. επί αγωγών.

Δικαίωση συμβασιούχων – εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και άτυπη σχέση εργασίας στην «διαδημοτική επιχείρηση καθαριότητας & προστασίας περιβάλλοντος Κεφαλονιάς – ΝΠΙΔ».

By |July 13th, 2015|

[…]

Comments Off on Δικαίωση συμβασιούχων – εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και άτυπη σχέση εργασίας στην «διαδημοτική επιχείρηση καθαριότητας & προστασίας περιβάλλοντος Κεφαλονιάς – ΝΠΙΔ».

Εφετειακή απόφαση – σταθμός – δικαίωση συμβασιούχου – μετατροπή διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου

By |July 13th, 2015|

[…]

Comments Off on Εφετειακή απόφαση – σταθμός – δικαίωση συμβασιούχου – μετατροπή διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου

ΑΚΟΜΑ MIA ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ STAGE ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Δ.

By |July 13th, 2015|

[…]

Comments Off on ΑΚΟΜΑ MIA ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ STAGE ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Δ.